Plán aktivit 2023

V následujícím seznamu nejsou uvedené všechny společenské akce nebo setkání. Pravidelně se naši klienti zapojují také do pečení a vaření, na přání klientů-oslavenců probíhají během roku komorní oslavy narozenin… Tento seznam může být během roku aktualizován a doplňován. Termíny budou upřesňovány. O našich aktuálních aktivitách se můžete dozvídat průběžně na těchto stránkách.

Pro reportáž z již proběhlé společenské nebo jiné akce klikněte na odpovídající modrý řádek v tabulce… Příspěvky o proběhlých mších nezpracováváme.

  PLÁN AKTIVIT
LEDEN 6.1. – Evangelická mše

10.1. – Den her – zaměstnanci a klienti

11.1. – Katolická mše

13.1. – Tříkrálová sbírka – návštěva dětí z Domova pro matky a otce v tísni ve Znojmě

13.1. – Volba prezidenta

19.1. – schůzka s rodinami – z provozních důvodů zrušeno

26.1. – Pyžamový ples

ÚNOR 8.2. – canisterapie

16.2. – schůzka s rodinami – zrušeno z důvodu vysokého výskytu resp. onemocnění 

21.2. – canisterapie

stromy života

katolická mše

evangelická mše – pro nemoc zrušeno

BŘEZEN 8.3. – MDŽ

8.3. – canisterapie

16.3. – schůzka s rodinami – pozvánka

20.3. – Posezení na Josefa

22.3. – Vyrábění velikonoční výzdoby

22.3. – canisterapie

27.3. – velikonoční pečení s dětmi I.

28.3. – velikonoční pečení s dětmi II.

28.3. – Jarní koncert

katolická mše

evangelická mše

DUBEN

5.4. – canisterapie

6.4. – pistolníci z Božic

19.4. – canisterapie

20.4. – schůzka s rodinami – pozvánka

28.4. – pálení čarodějnic

katolická mše

evangelická mše

KVĚTEN

3.5. – canisterapie

3.5. – návštěva u včelaře

11.5. – návštěva polského chladnokrevníka Dyka

12.5. – návštěva koníka Emila

15.5. – den matek – vystoupení I. MŠ

16.5. – den matek – vystoupení I. MŠ

17.5. – canisterapie

18.5. – pečeme s Přímkou

18.5. – schůzka s rodinami – grilování

májové procházky po vsi

katolická mše

evangelická mše

ČERVEN

5.6. – koncert Vladimíra Pecháčka (Patrola Šlapeto, orchestr Ondřeje Havelky)

6.6. – Den her a zábavy s TyfloCentrem Znojmo

7.6. – Falconyterapie – Dravci v Domově (Dotkni se křídel)

9.6. – Ročníková práce

14.6. – canisterapie – pro nemoc přesunuto

15.6. – schůzka s rodinami

24.6 – Božické hody, božické hody pokračování

28.6. – canisterapie

katolická mše

evangelická mše

ČERVENEC 12.7. – canisterapie

12.7. – návštěva včelnice

25.7. – levandulobraní

26.7. – canisterapie

26.7. – vaření ze sezónní zeleniny

27.7. – projížďka koňským povozem

27.7. – schůzka s rodinami

katolická mše

evangelická mše

SRPEN

23.8. – Vzpomínkové promítání

27.8. – Den otevřených dveří

procházky do vsi

katolická mše

evangelická mše

ZÁŘÍ

6.9. – canisterapie

7.9. – Vzpomínkové promítání

13.9. – den sociálních služeb

13.9. – den sociálních služeb – pokračování

20.9. – canisterapie

21.9. – schůzka s rodinami – pozvánka

22.9. – posezení u burčáku

29.9. – koncert – kapela VZTAHY

katolická mše

evangelická mše

ŘÍJEN

3.10. – medový den – tematické dopoledne pro seniory a děti z I. MŠ Božice

4.10. – medový den – tematické dopoledne pro seniory a děti z II. MŠ Božice

4.10. – canisterapie

2.10. – 8.10. – týden sociálních služeb – výlety do cukrárny a obchodního centra

5.10. – posezení u burčáku podruhé

6.10. – promítání prezentace

18.10. – canisterapie – pro nemoc zrušeno

26.10. – schůzka s rodinami – z provozních důvodů zrušeno

31.10. – Bingo!

katolická mše

evangelická mše

LISTOPAD

1.11. – canisterapie – pro nemoc zrušeno

2.11. – vzpomínkové posezení

11.11. – turnaj v bowlingu

Ježíškova vnoučata v Božicích

15.11. – canisterapie – pro nemoc zrušeno

15.11. – setkání se seniory – KD Božice

Návštěvy Relaxu

28.11. – pečení 

28.11. – hudební vystoupení ZUŠ a schůzka s rodinami

katolická mše

evangelická mše

PROSINEC

3.12. – rozsvěcování vánočního stromku

4.12. – Posezení s harmonikou

5.12. – Mikuláš

6.12. – návštěva borotické mateřské školy 

7.12. – pečení s Tyflocentrem – pro nemoc zrušeno

13.12. – canisterapie – pro nemoc zrušeno

plnění cukroví

13.12. – návštěva I. mateřské školy

13.12. – Česko zpívá koledy

14.12. – posezení s bývalými zaměstnanci (důchodci)

19.12. – vánoční posezení s Domovem pro matky a otce v tísni

Vánoční besídka

silvestrovský večírek 

katolická mše

evangelická mše

Plán aktivit z roku 2022…
 

-chlup-