Plán aktivit 2023

V následujícím seznamu nejsou uvedené všechny společenské akce nebo setkání. Pravidelně se naši klienti zapojují také do pečení a vaření, na přání klientů-oslavenců probíhají během roku komorní oslavy narozenin… Tento seznam může být během roku aktualizován a doplňován. Termíny budou upřesňovány. O našich aktuálních aktivitách se můžete dozvídat průběžně na těchto stránkách.

Pro reportáž z již proběhlé společenské nebo jiné akce klikněte na odpovídající modrý řádek v tabulce… Příspěvky o proběhlých mších nezpracováváme.

  PLÁN AKTIVIT
LEDEN 6.1. – Evangelická mše

10.1. – Den her – zaměstnanci a klienti

11.1. – Katolická mše

13.1. – Tříkrálová sbírka – návštěva dětí z Domova pro matky a otce v tísni ve Znojmě

13.1. – Volba prezidenta

19.1. – schůzka s rodinami – z provozních důvodů zrušeno

26.1. – Pyžamový ples

ÚNOR 8.2. – canisterapie

16.2. – schůzka s rodinami – zrušeno z důvodu vysokého výskytu resp. onemocnění 

21.2. – canisterapie

stromy života

katolická mše

evangelická mše – pro nemoc zrušeno

BŘEZEN 8.3. – MDŽ

8.3. – canisterapie

16.3. – schůzka s rodinami – pozvánka

20.3. – Posezení na Josefa

22.3. – Vyrábění velikonoční výzdoby

22.3. – canisterapie

27.3. – velikonoční pečení s dětmi I.

28.3. – velikonoční pečení s dětmi II.

28.3. – Jarní koncert

katolická mše

evangelická mše

DUBEN

5.4. – canisterapie

6.4. – pistolníci z Božic

19.4. – canisterapie

20.4. – schůzka s rodinami – pozvánka

28.4. – pálení čarodějnic

katolická mše

evangelická mše

KVĚTEN

3.5. – canisterapie

3.5. – návštěva u včelaře

11.5. – návštěva polského chladnokrevníka Dyka

12.5. – návštěva koníka Emila

15.5. – den matek – vystoupení I. MŠ

16.5. – den matek – vystoupení I. MŠ

17.5. – canisterapie

18.5. – pečeme s Přímkou

18.5. – schůzka s rodinami – grilování

májové procházky po vsi

katolická mše

evangelická mše

ČERVEN

5.6. – koncert Vladimíra Pecháčka (Patrola Šlapeto, orchestr Ondřeje Havelky)

6.6. – Den her a zábavy s TyfloCentrem Znojmo

7.6. – Falconyterapie – Dravci v Domově (Dotkni se křídel)

14.6. – canisterapie

15.6. – schůzka s rodinami

28.6. – canisterapie

sportovní dopoledne s dětmi

návštěva u včelaře

Božické hody

katolická mše

evangelická mše

ČERVENEC 12.7. – canisterapie

20.7. – schůzka s rodinami

26.7. – canisterapie

letní grilování

posezení na zahradě

katolická mše

evangelická mše

SRPEN

17.8. – schůzka s rodinami

23.8. – canisterapie

27.8. – Den otevřených dveří

pečení a vaření ze sezónního ovoce a zeleniny

procházky do vsi

dožínky

katolická mše

evangelická mše

ZÁŘÍ

6.9. – canisterapie

20.9. – canisterapie

21.9. – schůzka s rodinami

den otevřených dveří

posezení u burčáku

výroba podzimních dekorací

katolická mše

evangelická mše

ŘÍJEN

4.10. – canisterapie

18.10. – canisterapie

29.10. – schůzka s rodinami

mezigenerační den

výroba prezentů a vánočních přání

dýňobraní

katolická mše

evangelická mše

LISTOPAD

1.11. – canisterapie

15.11. – canisterapie

15.11. – schůzka s rodinami

výroba vánoční výzdoby

hudební vystoupení

pečení cukroví

katolická mše

evangelická mše

PROSINEC

13.12. – canisterapie

21.12. – schůzka s rodinami

Mikuláš

setkání seniorů v KD

vystoupení s vánoční tématikou

plnění cukroví

vánoční posezení

silvestrovský večírek 

katolická mše

evangelická mše

Plán aktivit z roku 2022…
 

-chlup-