Informace pro návštěvy od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 nebudou v Domově Božice, p. o. z organizačních a personálních důvodů prováděny antigenní testy pro veřejnost. Navštěvující si musí přinést doklad o provedení testu ne starší 48hodin nebo …

Desatero pro návštěvy

DESATERO PRO NÁVŠTĚVY domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě Každé zařízení si může stanovit návštěvní dny a hodiny či rezervační systém pro …