Služba domova pro seniory je poskytována v obci Božice, část České Křídlovice. Budova je třípatrová. Pohyb mezi patry je zajištěn osobním a nákladním výtahem. V současné době poskytujeme službu 17 klientům domova pro seniory a 70 klientům domova se zvláštním režimem. Součástí areálu je velká zahrada. Přístup na zahradu je bezbariérový.

Služba domova pro seniory i domova se zvláštním režimem je pobytová a je poskytována celoročně 24 hodin denně. Volnočasové aktivity se uskutečňují v pracovní dny od 9 do 15 hod. O jejich nabídce jsou informování klienti prostřednictvím nástěnek anebo osobně aktivizační pracovnicí. Konzultační hodiny sociálních pracovnic…

Budova se odemyká v 6 hod a zamyká v 19 hod.

V blízkosti domova se nachází autobusová zastávka. Vlakové nádraží je od domova vzdálené přibližně 2 km. Umístění Domova Božice je dle našeho názoru určené klientům místního regionu. Vyhovuje klientům upřednostňujícím klidné venkovské prostředí. Klienti využívají procházky do přírody. V blízkosti domova se nachází lesopark, atmosféru Božic dokreslují vinné sklípky.

Předností našeho domova:

Dostupnost dopravní

 • v blízkosti domova se nachází autobusová zastávka

Dostupnost kulturní            

 • Kulturní dům Božice
 • Knihovna Božice
 • Kino Marta Božice
 • Městské divadlo Znojmo

Dostupnost sportovní            

 • Relax- krytý bazén, sauna, solárium
 • hřiště Božice – kopaná, volejbal, tenis, florbal, košíková

Zdravotnické služby  

 • Zdravotní středisko Božice (zubní, praktický lékař)
 • Zdravotní středisko Hrušovany nad Jev. (oční, neurologie)
 • Nemocnice Znojmo

Další                                                  

 • Obecní sklep
 • Obchody Jednota, Vala
 • Relax – recepce s barovým vybavením
 • Kadeřnictví
 • Masáže, pedikúra, kosmetika
 • Pošta Božice

Domov  Božice při poskytování sociální služby spolupracuje:

 • s poskytovateli sociálních služeb ( Oblastní charita Znojmo)
 • s organizacemi v Božicích (Obecní úřad Božice, Knihovna Božice, Kino Marta, obchody, Myslivecké sdružení Borotice – Božice, Spolek božických vinařů, občanské sdružení, Dům s pečovatelskou službou Božice, Relax Božice),
  • se žáky a studenty s cílem zlepšení vnímání role seniorů a vzájemné propojení generací (Základní škola a mateřská škola Božice, SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o, Přímětická , Znojmo, SOŠ a SOU Znojmo, Dvořáková, Domov pro matky a otce v tísni),
  • s rodinou (zapojením rodiny do péče o svého příbuzného, společné akce, dny otevřených dveří, výlety, mohou si připravit rodinné oslavy, mají k dispozici ubytování pro hosty),
    • s Komunitním plánováním sociálních služeb Znojmo,
   • odbornými organizacemi (GOS , HandicapZn Znojmo –prodejce zdravotních a kompenzačních pomůcek).