Informace o přijetí

Před přijetím do domova je potřeba si připravit:

–        občanský průkaz

–        kartičku zdravotní pojišťovny

–        poslední výměr důchodu (požaduje-li zájemce sníženou úhradu)

–        rozhodnutí o příspěvku na péči (je-li žadatel příjemcem dávky)

Osobní věci klienta

V domově jsou omezené možnosti pro uložení osobních věcí, doporučujeme vzít si jen nejnutnější věci a oblečení.

Doporučený seznam oblečení

spodní prádlo dámské, pánské (pokud používá)  10 ks 

spodní košilka nebo nátělník                                    7 ks

ponožky froté                                                                7 ks

noční košile nebo pyžamo                                          7 ks

bavlněná trička krátký rukáv                                    7 ks

bavlněná trička dlouhý rukáv                                   7 ks

tepláky nebo domácí oblečení                                   7 ks

teplé svetry nebo flaušové mikiny na zip                3 ks

sváteční oblečení                                                          1 ks

bunda zimní                                                                  1 ks

bunda jarní                                                                    1 ks

čepice, šátek, rukavice                                                2 ks

obuv letní, zimní                                                          1 ks

textilní kapesníky                                                       15 ks

ručníky                                                                         3-4 ks

žínky froté                                                                      4 ks

papuče na zip, domácí obuv                                      2 ks

Toaletní potřeby

zubní kartáček a pasta (Correga Tabs na protézu)

kelímek na protézu

potřeby na holení

šampón na vlasy

sprchové mýdlo

toaletní papír                                                             8 ks / 14 dnů

hřeben

kosmetická taštička

 

Přinesené prádlo nemusí být nové, ale musí být čisté, zachované a použitelné.

PŘI NÁKUPU OSOBNÍHO PRÁDLA KLIENTŮM ŽÁDÁME RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY, ABY PŘI JEHO KOUPI UPŘEDNOSTŇOVALI KVALITNĚJŠÍ BAVLNĚNÉ PRÁDLO S PRATELNOSTÍ MINIMÁLNĚ 60°C.

Z HYGIENICKÝCH I PROVOZNÍCH DŮVODŮ SE OSOBNÍ BAVLNĚNÉ PRÁDLO KLIENTŮ PERE NA 60°C A V PŘÍPADĚ NIŽŠÍ KVALITY OSOBNÍHO PRÁDLA KLIENTŮ ZA NĚJ V PŘÍPADĚ JEHO ZNEHODNOCENÍ NERUČÍME.

Přinesené prádlo se označí v prádelně domova. Stejně se označí věci později donesené nebo zakoupené klientem, jeho příbuzným nebo personálem domova. Pokud si klient nedá prádlo k označení, za případnou ztrátu domov neodpovídá.

Pokud příbuzní odnesou prádlo, cennosti a jiné osobní věci klienta domů, jsou povinni to  nahlásit personálu. Personál prádlo  odepíše z protokolárního soupisu oblečení klienta.

Je možno vzít si s sebou polštářek, hrníček, obrázek, fotografie, nebo jinou drobnost, která by připomínala domov.

Kromě úhrady za bydlení a stravu si uživatel z vlastních prostředků hradí: 

– doplatky za léky a zdravotnické potřeby nad rámec úhrady zdravotní pojišťovny,

– doplňky stravy, nutriční výživu apod.,

– úhradu inkontinenčních pomůcek v případě vyšší potřeby než je zákonem daný limit,

– úhradu hygienických a kosmetických potřeb,

– pedikúru, kadeřníka,

– nákupy osobních věcí a společenské vyžití.

Úschova cenných věcí

Na žádost klienta je možné převzít cenné věci, peněžní hotovost, příp. vkladní knížky. Cenné věci jsou řádně označeny, aby byla vyloučena jejich záměna.

Návštěvní řád

1.Návštěvy mohou využít vstup do Domova zepředu z ulice nebo zezadu přes zahradu.

2. Návštěva klienta probíhá pouze s jeho souhlasem. U klienta s demencí zaměstnanec citlivým přístupem zjistí, jestli klient nereaguje na návštěvu negativně.

3. Klient může návštěvy přijímat ve svém pokoji, ve společenských a veřejných prostorách zařízení nebo na zahradě.

4. Návštěvy jsou časově neomezené, ale musí brát ohled na přání a soukromí spolubydlících.

5. Návštěvy se zvířecími mazlíčky zodpovídají za chování zvířete a za případné škody způsobené zvířetem. Zvířata nesmí volně pobíhat po Domově a ohrožovat klienty. Zvířata musí mít vodítko.

6. Je zakázáno kouřit v prostorách, které nejsou k tomu určeny.

7. Pokud odchází návštěva s klientem mimo areál Domova, doporučujeme nahlásit tuto skutečnost službukonajícímu personálu Domova.

8. Domov má právo omezit přechodně návštěvy osob přicházejících za uživatelem vyžadují-li to hygienicko-epidemiologické důvody, nebo jiné závažné provozní důvody.

Vyloučená z návštěvy může být

  1. osoba, která jeví známky opilosti, v případě neuposlechnutí se volá PČR
  2. osoba postižená nemocí ohrožující zdraví zde bydlících osob a zdraví personálu,
  3. osoba, která narušuje pořádek a bezpečnost chodu Domova.

Upozornění!

Při nástupu klienta do Domova Božice, p.o. z domu,  je nutné doložit aktuální seznam užívaných léků potvrzený ošetřujícím lékařem.