Podnět je návrh na zlepšení kvality poskytování sociální služby.

Připomínka je drobná kritika, která se většinou dá řešit ihned.

Podnět či připomínka neobsahují informace o důležitém porušení práv uživatele, či povinností poskytovatele a mohou být vyřízeny ústně.

Stížnost je vyjádření nespokojenosti s kvalitou poskytování sociální služby nebo poukázání na porušování práv.

Kdo si může stěžovat?

  • klient
  • příbuzný klienta
  • známý klienta
  • kterýkoliv občan v zájmu klienta

Jak se postupuje?

Stížnosti, podněty a připomínky mohou být podané:

  • ústně nebo písemně u všech zaměstnanců
  • písemně zápisem do Knihy stížnosti v jídelně na 1. patře
  • anonymně do Schránek stížností, které jsou umístěné na všech odděleních

Jaké jsou lhůty k vyřízení?

Stížnost musí být písemně vyřešena ředitelem, popř. zástupcem ředitele,  do 28 kalendářních dnů.

Řešení anonymní stížnosti je vyvěšeno na nástěnkách domova.

        

Neobrátí se stížnost proti stěžovateli?

Ne, protože stížnost je pro zaměstnance Domova  Božice, příspěvková organizace důležitým zdrojem informací, jak zlepšit kvalitu poskytovaných služeb.

Kde si mohu ještě stěžovat?

 

Krajský úřad JMK

vedoucí odboru sociálních věcí

Žerotínovo nám.3

601 82 Brno

tel.: 541 651 131

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno

tel.: 542 542 888