Certifikát – Paliativní péče

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [116.26 KB]

Loňský rok byl pro náš pečující personál náročnější, než běžné roky. Samozřejmě také v dřívějších letech si průběžně doplňoval svoji odbornou kvalifikaci formou školení a stáží; loni navíc našemu Domovu získal Certifikát pracoviště s bazální stimulací.

Díky podpoře Jihomoravského kraje a jeho dotačnímu titulu “Podpora paliativní péče v sociálních službách pro rok 2022“ a díky chuti našeho personálu k dalšímu soustavnému vzdělávání jsme získali také Certifikát pro pracoviště proškolené v paliativní péči. Ani získání tohoto ocenění nebylo ani zdaleka zadarmo, spočívalo v proškolení pracovníků na všech úsecích, tedy nejen pečujícího personálu.

Paliativní péče se zabývá obdobím konce života a specifiky péče o umírající, proto je tato oblast vzdělávání o to náročnější. Přínos paliativního přístupu v samotné péči o naše křehké seniory je ale jasně patrný, takže ve vzdělávání v této oblasti budeme nadále pokračovat.

-chlup-