Pozvánka na schůzku s rodinami 16.3.

Schůzka s rodinami, 16. března, od 15:00 do 16:00,

Po delší době, kdy nebylo možné schůzky uskutečnit, zveme rodiny našich klientů k dalšímu společnému setkání.

HUJEROVI OPĚT VÍTÁNI

Krátce bychom opět promluvili na téma „demence“ a o tom, zda se tento problém týká také jejich blízkého a nastínili téma paliativní péče. Setkání budou přítomné všechny kompetentní osoby, které zodpoví Vaše případné dotazy.

Schůzky s rodinami budou probíhat v naší nově rekonstruované aktivizační místnosti v přízemí. Těšíme se na Vás! 

Z provozních důvodů bychom opět velmi ocenili nezávazné potvrzení této Vaší návštěvy – chlup@domovbozice.cz. Děkujeme.