Základní úhrada se skládá z těchto položek: ubytování, stravování a úkony péče.

Ubytování

V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy ložního prádla, osobního prádla, užívání, údržba a úklid společných prostor, provozní náklady související s ubytováním (topením, teplou a studenou vodou, elektrickou energií).

Úhrada za ubytování (platná od 1.2.2024):

pokoj cena za den cena za měsíc
jednolůžkový 305 Kč 9 150 Kč
dvojlůžkový 300 Kč 9 000 Kč
vícelůžkový 295 Kč 8 850 Kč

Stravování

Stravování je poskytováno v rozsahu tří hlavních (snídaně, oběd, večeře) a dvou vedlejších jídel (svačina). Dietní strava v rozsahu tří hlavních a tří vedlejších jídel.
Cena stravného zahrnuje hodnotu potravin a režijní náklady spojené s přípravou jídla.

Úhrada za stravu (platná od 1.2.2024) denně měsíčně
DIETNÍ STRAVA V ROZSAHU TŘÍ HLAVNÍCH A TŘÍ VEDLEJŠÍCH JÍDEL 255 Kč 7 650 Kč
NORMÁLNÍ (RACIONÁLNÍ) + DIETNÍ STRAVA V ROZSAHU TŘÍ HLAVNÍCH A DVOU VEDLEJŠÍCH JÍDEL 248 Kč 7 440 Kč

Podrobnější informace o ceně za stravování…

V souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách musí uživateli po úhradě ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů. Po předložení potvrzení o výši příjmů bude úhrada za ubytování a stravu snížena.

Sociální pracovnice se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky. Spolupodílet se na úhradě nákladů může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s uzavřením smlouvy o spoluúčasti, podmínkou není příbuzenský vztah mezi fyzickými osobami.

Spoluúčast na platbách za inkontinenční pomůcky od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Na základě změny v tomto zákoně se mění část týkající se spoluúčasti pacientů na úhradě inkontinenčních pomůcek – skupina 02, klienti trpící inkontinencí III. stupně si budou ze svých finančních prostředků hradit 2% nákladů na inkontinenční pomůcky.