Základní úhrada se skládá z těchto položek: ubytování, stravování a úkony péče.

Ubytování

V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy ložního prádla, osobního prádla, užívání, údržba a úklid společných prostor, provozní náklady související s ubytováním (topením, teplou a studenou vodou, elektrickou energií).

Úhrada za ubytování (platná od 1.5.2022):

pokoj cena za den cena za měsíc
Vícelůžkový pokoj 240 Kč 7200 Kč
2lůžkový pokoj 245 Kč 7350 Kč
1lůžkový pokoj 250 Kč 7500 Kč

Stravování

Stravování je poskytováno v rozsahu tří hlavních (snídaně, oběd, večeře) a dvou vedlejších jídel (svačina). Dietní strava v rozsahu tří hlavních a tří vedlejších jídel.
Cena stravného zahrnuje hodnotu potravin a režijní náklady spojené s přípravou jídla.

Normální (racionální) + dietní strava v rozsahu tří hlavních jídel a dvou vedlejších:

  denně měsíčně
potraviny 125 Kč 3750 Kč
režie 73 Kč 2190 Kč
celkem 198 Kč 5940 Kč

Dietní strava v rozsahu tří hlavních a tří vedlejších jídel:

  denně měsíčně
potraviny 131 Kč 3930 Kč
režie 74 Kč 2220 Kč
celkem 205 Kč 6150 Kč

V souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách musí uživateli po úhradě ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů. Po předložení potvrzení o výši příjmů bude úhrada za ubytování a stravu snížena.

Sociální pracovnice se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky. Spolupodílet se na úhradě nákladů může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s uzavřením smlouvy o spoluúčasti, podmínkou není příbuzenský vztah mezi fyzickými osobami.

Spoluúčast na platbách za inkontinenční pomůcky od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Na základě změny v tomto zákoně se mění část týkající se spoluúčasti pacientů na úhradě inkontinenčních pomůcek – skupina 02, klienti trpící inkontinencí III. stupně si budou ze svých finančních prostředků hradit 2% nákladů na inkontinenční pomůcky.