Den sociálních služeb

Jako každý rok, tak i letos se Domov Božice se svým stánkem stal součástí Dne sociálních služeb, v pořadí už podvanácté.


Spolu s dalšími poskytovateli sociálních služeb, se zájemci o tyto služby a s širokou veřejností jsme se i letos sešli ve Znojmě na Horním náměstí, abychom se mezi sebou lépe poznali a aby každý z poskytovatelů mohl prezentovat svoje služby.
PREZENTACE NA VELKOPLOŠNÉ OBRAZOVCE

Část prezentace našeho Domova probíhala na pódiu formou rozhovoru s velmi příjemným a profesionálním moderátorem, další pak byla během dne promítána na velkoplošné obrazovce. O promítání této “časosběrné” prezentace nepřijdou ani naši klienti, ani jejich rodinní příslušníci. Pro rodinné příslušníky ji budeme mít k promítání připravenou na příštím setkání s rodinami, pro veřejnost a naše klienty pak o týden později.

JEDNO Z TANEČNÍCH VYSTOUPENÍ

NAŠE SOCIÁLNÍ PRACOVNICE – PŘIPRAVENÉ K PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Ačkoliv na náměstí vedle sebe stály stánky různých organizací poskytujících mnohdy podobné služby, nikde  se nenašel ani náznak rivality nebo konkurenčního boje – právě naopak. Atmosféra, provázející celý tento den byla velmi příjemná a přátelská.

FOTOGRAFIE SE SKALNÍ FANYNKOU

Není v možnostech jediného příspěvku popsat vše, s čím se tento den dalo seznámit, co se dalo spatřit nebo vyzkoušet, proto tento bude co nejdříve tento příspěvek mít pokračování. Prozatím můžeme čtenáře tohoto příspěvku seznámit prozatím alespoň s fotografiemi, které dnešní atmosféru popisují nejlépe. 

UKÁZKA TANEČNÍ TERAPIE

-chlup-