Plán aktivit 2024

V následujícím seznamu nejsou uvedené všechny společenské akce nebo setkání. Pravidelně se naši klienti zapojují také do pečení a vaření, na přání klientů-oslavenců probíhají během roku komorní oslavy narozenin… Tento seznam může být během roku aktualizován a doplňován. Termíny budou upřesňovány. O našich aktuálních aktivitách se můžete dozvídat průběžně na těchto stránkách.

Pro reportáž z již proběhlé společenské nebo jiné akce klikněte na odpovídající modrý řádek v tabulce… Příspěvky o proběhlých mších nezpracováváme.

  PLÁN AKTIVIT
LEDEN 11.1. – Tříkrálová sbírka – návštěva dětí z Domova pro matky a otce v tísni ve Znojmě

16.1. – Den her – zaměstnanci a klienti

18.1. – Výroba dekorací

26.1. – Film pro pamětníky

Evangelická mše

Katolická mše

ÚNOR 1.2. – pečeme palačinky

8.2. – posezení s harmonikou (setkání s rodinnými příslušníky) 

10.2. – fašank – návštěva obecního maškarního průvodu 

13.2. – Den her – zaměstnanci a klienti

20.2. – pečení na masopust

21.2. – masopustní zábava a přehlídka masek

28.2. – návštěva klientů z Denního stacionáře

katolická mše

evangelická mše 

BŘEZEN 7.3. – koncert – Kouzelná flétna 

8.3. – MDŽ

12.3. – jarní tvoření

19.3. – posezení na Josefa s harmonikářem

19.3. – jarní koncert žáků Základní umělecké školy

20.3. – Návštěva dětí z MŠ I. – společné jarní tvoření

21.3. – Velikonoční tvoření 

21.3. – Velikonoční mše

26.3. – Návštěva z komunitního centra Hravá sova

27.3. – pečení beránka

27.3. – návštěva klientů z denního stacionáře: včelařská beseda

28.3. – velikonoční posezení

evangelická mše

DUBEN

17.4. – den her s dobrovolníky

18.4. – koncert (housle a viola) a schůzka s rodinami (14:00)

25.4. – výroba čarodějnice

26.4. – čarodějnický rej a tancování 

29.4. – příprava na čarodějnice

30.4. – pálení čarodějnic

katolická mše

evangelická mše

KVĚTEN

6.5. – Návštěva z komunitního centra Hravá sova

17.5. – Den matek – návštěva dětí z MŠ

22.5. – pečení perníčků

23.5. – Den matek – návštěva dětí z MŠ Borotice

30.5. – sbíráme květ lípy

katolická mše

evangelická mše

ČERVEN

5.6. – Den sociálních služeb

11.6. – Mezigenerační den

Film pro pamětníky

návštěva včelnice

katolická mše

evangelická mše

ČERVENEC Film pro pamětníky

návštěva včelnice

katolická mše

evangelická mše

SRPEN

25.8. – Den otevřených dveří + schůzka s rodinami 

Film pro pamětníky

návštěva včelnice

katolická mše

evangelická mše

ZÁŘÍ

3.9. – setkání s bývalými zaměstnanci

Film pro pamětníky

návštěva včelnice

katolická mše

evangelická mše

ŘÍJEN

10.10. – schůzka s rodinami 

Film pro pamětníky

katolická mše

evangelická mše

LISTOPAD

Film pro pamětníky

katolická mše

evangelická mše

PROSINEC

5.12. – Mikuláš

Česko zpívá koledy + schůzka s rodinami 

silvestrovský večírek 

Film pro pamětníky

katolická mše

evangelická mše

Plán aktivit z roku 2023…

Plán aktivit z roku 2022…
 

-chlup-