Návštěva z Denního stacionáře

Dnes jsme v Domově přivítali milou návštěvu – klienty z Denního stacionáře v Břežanech se svým doprovodem.

Klienty ze stacionáře jsme pozvali na společné seznamovací posezení s našimi seniory. Naši klienti přijali ty ze stacionáře hned a bez řečí přijali mezi sebe, pro všechny bylo samozřejmě připraveno malé pohoštění.

Moc rádi jsme se s klienty stacionáře i s jejich vychovatelkami seznámili. Mohli jsme se tak sami přesvědčit o tom, jak milí tito mladí lidé jsou. Proto nás těší, že už teď přijali další pozvání do naší aktivizační místnosti, které se, jak doufáme, uskuteční co nejdříve.

Na žádost našich nových přátel bude součástí příštího setkání krátká přednáška o včelaření s malou tematickou interaktivní vložkou.

Děkujeme za hezké dopoledne, za krásné keramické výrobky pro naše seniory i za velmi povedený obrázek. Brzy na shledanou!

NUTNÉ SELFIE NA PAMÁTKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-chlup-