Včelí dopoledne se stacionářem

Téměř na den přesně po měsíci nás opět navštívili klienti denního stacionáře v Břežanech.

Jejich minulá návštěva proběhla ve vší volnosti a neměla pevně danou náplň – jen jsme se přátelsky pobavili, dnešní byla jiná. Přátelské naladění samozřejmě dnes také nechybělo, ale změnilo se dané téma, které si klienti stacionáře pro dnešní setkání vybrali: včely.

Nejdříve jsme nahlédli do aktivizační místnosti, kde jsme při kávě sledovali dění (zrovna se pekly jidáše a beránek), pak jsme se přesunuli do jídelny. Tam na nás čekala skupina seniorů, která se místo pečení chtěla raději společně s našimi návštěvníky dozvědět něco zajímavého o včelách.

Nejprve jsme shlédli krátkou prezentaci, která společně s výkladem mohla osvětlit nejdůležitější pojmy, potom nastal čas na otázky, které si klienti stacionáře pro včelaře připravili. A některé z nich byly velmi záludné.

Po malém občerstvení byla připravena ukázka práce s úlem a medometem a představení druhů včelí stavby. Pro silný vítr jen nanečisto – v pohodlí jídelny, při příští návštěvě už budeme moci navštívit včelnici.

Velkým překvapením pro nás byl také “stacíkovský” včelařský časopis, který si pro svoje potřeby klienti stacionáře s obrovskou dávkou kreativity a profesionality sami vydávají. Možná v něm díky dnešnímu dopoledni přibude další stránka.

BŘEŽANSKÝ VČELAŘSKÝ ČASOPIS

JEDEN Z KRÁSNÝCH DÁRKŮ – K VIDĚNÍ NA DVEŘÍCH SESTERNY II. ODD.

Klientům i jejich doprovodu děkujeme za milou a podnětnou návštěvu a dárečky a těšíme se na další (návštěvu).

-chlup-