Den her

Již delší dobu jsme na dnešní den měli připravený program: procházku do lesoparku.  


Procházka byla naplánovaná tak, aby si jí v jeden okamžik mohlo účastnit co nejvíce seniorů. Proto jsme o pomoc požádali také skupinku dobrovolnic, které by společně s pečovatelkami na procházce pomohly hůře mobilním klientům.

Počasí se však, bez ohledu na naše plány, proti minulému týdnu změnilo a místo netypického, slunného počasí jsme se “dočkali” obvyklého aprílového počasí. Kvůli změně počasí jsme naše plány museli změnit. Naši senioři (a ani nové dobrovolnice) však o zajímavý zážitek ochuzeni nebyli, jako náhradu jsme pro ně připravili další Den her.

Aktivizační pracovnice pro nás nachystaly různé společenské hry, doplňovačky, skládačky a další pomůcky ke hře nebo k vzájemnému procvičení paměti. Dopoledne vyhrazené pro hry rychle uběhlo a dobře se bavili jak naši senioři, tak i jejich pečující. Doufáme, že se Den her líbil také našim novým dobrovolnicím, kterým velmi děkujeme za jejich nasazení a čas, který našim seniorům věnovaly. Brzy na shledanou! 

 

-chlup-