Biografie klienta

KAŽDÝ MÁ JINÉ KOŘENY

Pokud je to možné, pracujeme při plánování péče a při samotné péči o naše seniory s jejich biografií – s jejich životním příběhem. Z informací, které nám poskytuje rodina nebo sám klient, můžeme zjistit mnohé z toho, co mu může pobyt v Domově zpříjemnit a být zároveň do budoucna velmi prospěšné také pro pečující. V případě klienta trpícího demencí bývají některé rozhovory složitější a jsme v mnoha případech odkázáni na informace podané rodinnými příslušníky nebo samotným klientem v době, kdy demencí ještě netrpěl.

Životní příběh pracuje se zvyky a návyky klienta, vychází z věcí a situací, které člověk zná a jsou mu příjemné. Vše sdělené může posloužit ku prospěchu klienta.

Pro větší názornost uvedeme několik informací, které k životnímu příběhu patří a přínos, který z nich může klient mít. Např. zjistíme od rodiny že jejich blízký: 

 • má rád děti, dobře na ně reaguje – nabídka aktivizačních činností s dětmi – vystoupení, společné tvoření
 • každý den v 10:00 je zvyklý pít kávu – pokračování ve svém pravidelné činnosti v novém prostředí, snažší adaptace
 • celý život vstával ve 4 hod. ráno / po obědě si vždy dával “šlofíčka” / ihned po snídani si jde zakouřit – snažší pochopení denního rytmu klienta
 • ztratil někoho milovaného – pečující personál má možnost projevit soustrast, pochopit klientovu skleslost, popř. upravit témata budoucích rozhovorů tak, aby klienta nezraňovala
 • starával se o dobytek /má rád psy / kočky – nabídka canisterapie, návštěva koníka Emila; vhodné téma k budoucím rozhovorům
 • byl dřevorubcem / hasičem / kuchařem/ učitelem/ v domácnosti… – cílenější nabídka aktivizačních činností, vhodné téma k budoucím rozhovorům
 • byl instruktorem v autoškole
 • byl včelařem, někdo z rodiny byl včelařem
 • choval koně
 • byl myslivec
 • jezdil na motorce

Jsme různí, stejně tak naše životní příběhy. Děkujeme Vám, že se s námi o tyto příběhy dělíte.

-chlup-