Změna platnosti testů

Vláda na svém mimořádném jednání projednala změny v protiepidemiologických opatřeních. Nová opatření jsou platná od 1.11.2021.

Změna, která se týká návštěvníků Domova, spočívá ve zkrácení doby platnosti testů:

-chlup-