Volnější pravidla pro návštěvy

Zadní vchod (u kuchyně)

Návštěvy

Jsme velmi rádi, že Vás můžeme informovat o změně pravidel pro návštěvy v Domově Božice, p.o.

Tato změna vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

 • Návštěvníci mohou od 2.8.2021 svoje blízké v Domově navštívit bez předchozího objednání
 • Návštěvní dny jsou rozšířeny a je možné přijít v průběhu celého týdne (PO – NE)
 • Návštěvní hodiny jsou prodlouženy (13:00 – 16:30)
 • Doporučená doba trvání návštěvy v pokoji klienta je 30 minut, ukončení návštěvy max. v 16:30
 • Ve všední dny zvoňte na sociální pracovnici, která přebere potřebné dokumenty a pošle Vás za Vašimi blízkými na příslušné oddělení
 • O víkendu mohou návštěvy přicházet přímo na oddělení zadním vchodem (u kuchyně), vchod bude během návštěvních hodin odemčen (případně zvoňte)
 • Návštěva může probíhat také v pokoji klienta, pokud nelze být na zahradě
 • Nadále platí zvýšená hygienická opatření (respirátor, dezinfekce rukou, rozestup)
 • Nadále vyžadujeme potvrzení o očkování / o negativním testu / potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 a čestné prohlášení

 

Návštěvníky Domova dále žádáme o dodržení dalších pravidel:

 • Veškeré potřebné dokumenty a potvrzení mějte připravené
 • Při příchodu na oddělení se ohlaste u ošetřovatelského personálu daného oddělení a předejte mu kopii dokumentů
 • Po dobu návštěvy mějte nasazený respirátor
 • Návštěvy mohou probíhat (pokud nelze být na zahradě) v pokojích klientů, v jídelně, na chodbách nebo terasách 
 • Při návštěvě přímo v pokoji klienta dodržujte rozestup mezi ostatními klienty, popř. dalšími návštěvníky a omezte dobu strávenou v pokoji. 
 • V průběhu návštěvy prosím nepodávejte jídlo ostatním klientům na pokoji, nebo kdekoliv jinde
 • Balíčky s potravinami můžete při návštěvě předat přímo klientovi
 • Respektujte ostatní návštěvníky a naše klienty, buďte ohleduplní a trpěliví
 • Vždy dbejte pokynů ošetřovatelského personálu, při nerespektování pravidel může být návštěva ukončena

Od 1.11.2021změna doby platnosti testů!

-chlup-