Den otevřených dveří 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2022 Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Letošní den otevřených dveří byl nejen dobrou příležitostí k tomu nás v Domově navštívit, ale především k dobré zábavě. Přeci jen – přijít můžete kdykoliv jindy, ale akce jako byla ta dnešní… Kdo přišel, pochopí. A kdo ne, tomu napomůže k pochopení  dnešní příspěvek.

Každé setkání napomáhá k vzájemnému sblížení našich seniorů, jejich rodinných příslušníků a přátel, zaměstnanců Domova v Božicích i veřejnosti. Pro náš Domov je nesmírně důležité moci ukazovat, že ačkoliv je obehnán vysokými zdmi, jeho brány zůstávají otevřené. Otevřené pro naše klienty, návštěvníky, přátele i zájemce o naše služby.

Ačkoliv program začal ve 13:00, pro zaměstnance Domova začal o dost dřív. Velká část zaměstnanců totiž přišla do práce i ze svého volna, aby mohla pomoci ostatním s přípravami, s přesunem klientů na zahradu, s podáváním občerstvení a s tisícem dalších nezbytných činností. Všichni zaměstnanci si zaslouží velké poděkování raději hned v úvodu tohoto příspěvku, aby se na ně v jeho závěru nezapomnělo.

NAŠI KLIENTI A HOSTÉ
RŮZNÁ ZÁKOUTÍ K POSEZENÍ A POSLECHU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro hosty program začal vystoupením Kristýny a Kristiána Šebkových z divadla Slunečnice. Jejich hvězdné duety hned přivítaly každého nově příchozího a příjemně ho naladily na další část odpoledne. Slunečnice nás navštěvuje dlouhodobě a není to náhoda. Každé její vystoupení je úžasné a jsme rádi, že ho tentokrát mohli ocenit i naši hosté. Ukázka vystoupení…

SLUNEČNICE – HVĚZDNÉ DUETY
SLUNEČNICE – HVĚZDNÉ DUETY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svými country písněmi zábavu bez nejmenších problémů udrželi také pánové Petr a Michal. Známé písničky lákaly do zahrady Domova další hosty, kteří se k jejich zpěvu rádi přidali.  Pánové nás dnes navštívil poprvé, ale jistě ne naposledy. Ale také hodina vyhrazená pro tyto zpěváky rychle uběhla. Ukázka vystoupení…

VYSTOUPENÍ COUNTRY KAPELY
VYSTOUPENÍ COUNTRY KAPELY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Country vystřídaly lidové písně v podání Sousedů z Hodonic a Tasovic. Také Sousedé zpívali nám zpívali jako o život a také jejich písně stály za to. Také návštěva Sousedů nebyla v Domově první, lidové písně v jejich podání u nás měly úspěch už mnohokrát. Ukázka vystoupení… Ačkoliv každé z vystupujících hudebních uskupení mělo jiný repertoár, jejich písně znal každý, bez ohledu na to, kterém žánru dává přednost. 

SOUSEDÉ
SOUSEDÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O zábavu měly postaráno také děti. K dispozici měly skákací hrad a kolotoč a ani jedna z těchto atrakcí nezahálela. Je velmi dobře, že se ostychu brzy zbavily také starší děti a dorost, a v nafukovacím hradu se vydováděli také.

 

 

Naše dobrovolnice z dobrovolnického centra ADRA Znojmo, paní K. ve svém koutku prováděla velmi vkusné tetování henou. Občas jsme museli zakročit a vyhlásit pro ni krátkou přestávku na občerstvení, protože zájemců bylo během odpoledne opravdu hodně. Za její pomoc při zajištění této části programu včerejšího dne jí velmi děkujeme. Staňte se dobrovolníkem…

Velmi důležitou součástí dnešního dne bylo také občerstvení (nejen kulturou živ je člověk). Pro hosty byla připravená domácí limonáda, káva (i ledová) a díky sponzorskému daru od firmy Jatka Borotice, s.r.o. také grilované klobásky, cigára a párky v rohlíku. Za voňavý a velmi užitečný sponzorský dar velmi děkujeme. 

Dnešní den byl v mnoha ohledech výjimečný. Zcela určitě v počtu návštěvníků i vystupujících umělců; pro děti zas především kvůli kolotoči a skákacímu hradu. Výjimečný byl ale především pro pocit sounáležitosti a pospolitosti, kterým bylo celé odpoledne naplněno. Jelikož se jednalo o veřejnou akci, na které byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy, rádi Vás se o ně podělíme – co se nevešlo do tohoto příspěvku, bude součástí dalšího (nebo dalších).

 

Dotazy, týkající se zveřejňování fotografií a záznamů z veřejných akcí (GDPR) můžete pokládat na e-mailovou adresu: ekonom@domovbozice.cz, nebo volejte 601 084 101 (Bc. Pavel Vacek-Veselý).

Další fotografie a videa…

-chlup-