Týden sociálních služeb v Domově Božice

JEDNA Z FOTOGRAFIÍ ZAMÝŠLENÝCH NA VÝSTAVU

V týdnu 4. až 10. října probíhá týden sociálních služeb, do kterého se tradičně různými způsoby zapojuje také náš Domov. Městskému úřadu ve Znojmě jsme se svolením našich klientů poskytli fotografie, které budou společně s fotografiemi z ostatních sociálních zařízení součástí výstavy. Výstava samotná pak bude prezentována formou informačních tabulí, které budou návštěvníkům přístupny za znojemskou rotundou (ulice Hradní). Výstava bude zahájena dne 27.9.2021v 13:00.

PRVNÍ STRANY PRVNÍ KRONIKY

Naše aktivizační pracovnice připravují hned na pondělí 4.10. naši vlastní malou výstavu, uspořádanou u příležitosti 115 výročí budovy Domova v Božicích. Na výstavě bude možné shlédnout spoustu historických fotografií, kroniky Domova nebo historické dokumenty, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Vše bude návštěvám přístupné v aktivizační místnosti od 13 do 15:30 hodin.

 

Z VYSTOUPENÍ V DOMOVĚ 22.6.

Na středu 6.10. jsme opět naplánovali návštěvu protagonistek hudebního Divadla Slunečnice, které je nejen pro naše seniory sázkou na jistotu dobře stráveného času.

Energické a rozzářené dámy nás tentokrát navštíví odpoledne ve 14:00.

 

 

 

 

 

 

Konec týdne sociálních služeb zakončíme výletem. Od firmy PSOTA, s.r.o. jsme obdrželi sponzorský dar – její bezbariérový autobus naše klienty a jejich doprovod převeze do Znojma, kde na ně bude čekat zážitek ve formě vyhlídkové cesty turistickým vláčkem.

Firmě PSOTA děkujeme za milý dárek a přejeme moc úspěchů!

Srdečně zveme rodinné příslušníky a přátele našich klientů jak na výstavu, tak na vystoupení Slunečnice!

Pro návštěvu Domova bude v těchto dnech stále nutné prokázat se potřebnými potvrzeními (o testu / o očkování / o prodělání onemocnění).

Všechny uvedené akce jsou veřejné a budou z nich pořizovány obrazové a zvukové záznamy pro potřeby prezentace Domova. Dotazy, týkající se zveřejňování fotografií a záznamů z veřejných akcí (GDPR) můžete pokládat na e-mailovou adresu ekonom@domovbozice.cz, nebo volejte 515 257 122 kl. 23,  601 084 101 (Bc. Pavel Vacek-Veselý).

-chlup-