Rozloučení s panem Oldřichem

Dnes v odpoledních hodinách jsme se rozloučili dalším z našich seniorů, který v Domově Božice strávil neuvěřitelných 40 let. 

To je velmi dlouhá doba, během které měla možnost se s panem Oldřichem možnost seznámit neuvěřitelná spousta lidí. Zaměstnanců Domova musel za ta léta poznat stovky, u většiny z nich si navíc pamatoval datum jejich narození, některým pak k jejich výročí zařizoval v rádiu nebo v jednom z televizních pořadů písničky na přání.

Z mnoha důvodů je proto nemyslitelné, abychom v případě pana Oldřicha na rozlučkové promítání fotografií zapomněli. V jídelně se dnes sešla naprostá většina zaměstnanců ve směně (pro ostatní počítáme opět s opakováním v jiném termínu), aby si společně s jeho nejbližšími kamarády zavzpomínali na velmi zajímavého člověka, který spoluutvářel typickou tvář nejen Domova, ale i Božic.

Promítáním fotografií, doplněným o oblíbenou píseň, si vždy pěkně zavzpomínáme a máme možnost se s úctou a láskou rozloučit. Věříme, že přínos takových rozloučení bude navždy stát za udržením této naší nově nabyté tradice, která v našem Domově zanedlouho oslaví své první výročí.

Na pana Oldu budeme možnost si zavzpomínat také při vzpomínkové mši na rádiu Proglas, která se za něj bude konat 7. května v 18:00, nebo při nejbližší pravidelné bohoslužbě přímo v Domově.

-chlup-