První pomoc

Zaměstnanci Domova se průběžně vzdělávají v mnoha oblastech, velmi důležitou částí vzdělávání je určitě také první pomoc.

Právě přiblížení školení první pomoci je věnován tento příspěvek. Každé vzdělávání se skládá jak s nutné teorie, která pomáhá lépe pochopit jednotlivé prováděné činnosti, tak z praktických nácviků. Ale ani sama teorie nemusí být  nudná, většinou ji lektor podá velmi zajímavou formou.

Při školení první pomoci je samozřejmě nutný také nácvik život zachraňujících činností. 

Pro tento účel bylo připraveno několik figurantů – pro nácvik resuscitace figurína v podobě dospělého člověka i nemluvněte. K nácviku Heimlichova chvatu (vdechnutí cizího tělesa) nám poté posloužila figurína jiná. Obě tyto život zachraňující  činnosti v podání našich zaměstnanců si můžete prohlédnout na přiložených videích.

NAŠI FIGURANTI

Dnešní školitel, mnohaletý záchranář, nás rovněž seznámil s novinkou, která pomáhá zachraňovat životy teprve několik let. Jedná se o aplikaci Záchranka, která se svým přehledným uživatelským rozhraním dokáže přivolat pomoc stiskem jediného tlačítka, navíc díky GPS souřadnicím záchranáři přesně ví, kde postiženého najít.

APLIKACE ZÁCHRANKA

-chlup-