Pozvánka na setkání bývalých zaměstnanců

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Zveme bývalé zaměstnance – seniory na společné posezení. Společně si popovídáme, zavzpomínáme na staré časy a obhlédneme, co se v Domově změnilo.

Setkání bude probíhat ve čtvrtek 1. prosince od 10:00 v naší aktivizační místnosti v přízemí.

Občerstvení zajištěno.

Z provozních důvodů prosím potvrďte svoji účast i neúčast na tel. 778 258 553.

URČITĚ PŘIJĎTE!