Paliativní péče

Spolu s bazální stimulací tvoří hlavní část vzdělávání a profesního vývoje našich zaměstnanců také oblast paliativní péče. Obě tato témata spolu úzce souvisí; obě jsou zaměřena na individualitu klienta, obě mu mohou výrazně pomoci.

Vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti paliativní péče letos probíhá díky dotačnímu programu Jihomoravského kraje “Podpora paliativní péče v sociálních službách pro rok 2022″

 Zatímco prvky bazální stimulace můžeme podle potřeby využít téměř u všech klientů, prvky převzaté z paliativní péče pro všechny určeny nejsou. Celé téma paliativní péče je poněkud neveselé a pochmurné a navíc často pracuje se slovy, která každého člověka odnepaměti děsí. Umírání a smrt. Ačkoliv s tím nemusíme souhlasit, smrt je součástí našich životů a čím méně se budeme bát o ní hovořit, tím méně jednou bude děsit nás samotné. 

Paliativní péče představuje ucelený soubor činností určených pro umírající a nevyléčitelně nemocné v akutním stádiu nemoci. Paliativní přístup lze popsat jako pokračování kurativní péče (péče zaměřená k léčení nemoci) pro osoby v terminálním, nezvratném stádiu. Její význam již nespočívá v odstranění nemoci, ale k zajištění důstojného a poklidného konce života. To je zajišťováno především kvalitní léčbou bolesti a zavedením odlišného – paliativního – přístupu ke klientovi.

Abychom se vyhnuli možným nedorozuměním v souvislosti s touto definicí, musíme vložit drobnou poznámku: v žádném případě se nejedná o eutanázii. Paliativní péče život neukončuje (na druhou stranu se ani nesnaží život prodloužit), jde v ní “jen” o zkvalitnění závěru života. Paliativní péči je možné využívat jen po rozhodnutí lékaře, který usoudí, že běžný druh léčby již nemá klientovi (pacientovi) co nabídnout, zatímco paliativní péče by pro něj mohla být přínosem. 

Hlavními myšlenkami paliativního přístupu jsou:

  • léčba bolesti, zmírnění utrpení
  • šetrný přístup k člověku
  • zaměření se na potřeby umírajícího
  • otevřenost, bližší spolupráce s rodinou, doprovázení svého blízkého
  • klidný odchod ve známém prostředí s doprovodem svých blízkých nebo známých pečujících (péče bez převozů do nemocnice, hospitalizace a invazivních vyšetření, pokojná smrt bez resuscitace, bez antibiotik)

Domov Božice nyní nově spolupracuje s Domácím hospicem Znojmo, spadající pod Oblastní charitu Znojmo. Domácí hospic nám bude do budoucna velmi nápomocný v péči o naše paliativní klienty. 

-chlup-