Nová informační brožura


Pro rodiny, zájemce o službu a veřejnost jsme vytvořili novou informační brožuru. Čtenářům stručně a přehledně podává základní informace o našem Domově, seznamuje je s poskytovanými službami.

Brožura je v tištěné podobě přístupná na všech odděleních, k nahlédnutí bude  samozřejmě k dispozici také tuto neděli (27.8.) pro návštěvníky našeho Dne otevřených dveří.

Zajímavostí je obrázek z titulu brožury, který pochází z úvodní strany naší kroniky.

-chlup-