Návštěvy u jednoho klienta pouze 2x v měsíci

Upozorňujeme rodinné příslušníky, že z kapacitních důvodů jsou umožněny návštěvy u jednoho klienta pouze 2x v měsíci.