Jeden svět pro všechny

Ve středu 14. září se konal den sociálních služeb, na kterém jsme nemohli chybět, letos poprvé jsme navíc Domov Božice mohli prezentovat ve vlastním stánku.

Náš Domov sídlí v krásné historické budově, proto se našim letošním tématem výzdoby stalo propojení minulosti s přítomností. Na fotografiích si návštěvníci mohli prohlédnout, jak se během uplynulého století měnila tvář budovy až do dnešní podoby, jakým způsobem vyplňovali svůj čas klienti dříve a jakým ho mohou vyplňovat dnes. Tyto fotografie budou, spolu s mnoha dalšími, součástí výstavy konané v Domově k příležitosti týdne sociálních služeb (Domov Božice v běhu času, 3.10 – 9.10.). 

NOVÍ ZNÁMÍ

V našem stánku mohli návštěvníci obdržet výrobky našich klientů, ať už perníčky, tvarovaná mýdla, marmeládu, výrobky z včelího vosku nebo moduritu; především ale informace od našich sociálních pracovnic. Zájem byl o oboje jmenované, rozdali jsme jak spoustu výrobků tak i informací, především těch o přijetí.

Tento den nesl podtitul “Jeden svět pro všechny” a kdo Horní náměstí navštívil, mohl se přesvědčit o tom, jak vhodně byl tento název zvolený. Potkali jsme mnoho starých přátel a známých a s mnoha dalšími jsme se seznámili a těšíme se na další příležitost k vzájemnému setkávání a spolupráci.

 

 

STARÝ ZNÁMÝ
NOVÝ ZNÁMÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

-chlup-