Domov zachraňuje včely?

Domov zachraňuje včely

K desinfekci prostor a předmětů (prádla, balíčků od rodin klientů) v Domově používáme generátor ozónu. Ozón likviduje viry, bakterie, plísně a pachy, a to jak ve vzduchu, tak ve vodě. 
Ozón působí 3000x rychleji než chlór a je 5000x účinnější než chloramín, přitom jím lze desinfikovat také potraviny. Při dodržení návodu k použití je tento způsob ochrany bezpečný, protože nedýchatelný ozón se během jedné hodiny rozpadá na neškodný kyslík.
 
V aktuálním čísle časopisu Včelařství jsem se dočetl o možnosti desinfikovat včelí dílo od různých patogenů právě ozonizátorem.  Jedno z mých včelstev bylo výrazně napadeno housenkami zavíječe voskového, které ohrožovaly jarní rozvoj včelstva. Hrozilo také zamoření ostatních včelstev, proto jsem do Domova po předchozí domluvě dopravil asi deset infikovaných rámků (bez včel a včelího plodu), které jsme pak ve vyhrazené místnosti pomocí přístroje desinfikovali. Zavíječů jsem se tak pro tento rok, jak doufám, zbavil.
-chlup-