Desatero pro návštěvy

DESATERO PRO NÁVŠTĚVY domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě

  1. Každé zařízení si může stanovit návštěvní dny a hodiny či rezervační systém pro návštěvy.
  2. Musíte mít test na koronavirus – můžete si přinést vlastní výsledek, ne starší 48 hodin.
  3. Nemáte-li vlastní test, můžete se bezplatně otestovat přímo v zařízení. Zařízení ale nemají povinnost toto testování realizovat. Zařízení by mělo informovat o svém postupu na svých webových stránkách.
  4. Při provedení testu v zařízení musíte podepsat čestné prohlášení.
  5. Pokud jste v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19 a doložíte o tom doklad, nemusíte se testovat.
  6. Test nepotřebujete ani v případě, že jdete navštívit nezletilého klienta, člověka se zdravotním postižením či omezenou svéprávností, člověka v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a nebo pokud to vyžaduje psychický stav nebo sociální situace klienta.
  7. Na návštěvy noste respirátor (FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu).
  8. Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou nadále zakázány.
  9. Dodržujte prosím pokyny personálu – např. může být vyčleněna místnost pro návštěvy.
  10. Dodržujte prosím hygienická opatření, zejm. desinfekci rukou a rozestupy.

DESATERO PRO NÁVŠTĚVY ke stažení ve formátu pdf ZDE.
www.mpsv.cz / aktuální k 03. 12. 2020