Čarodějnice v Domově

Jako každým rokem v tento den, také dnes chodily v Domově čarodějnice. Aktivizační pracovnice v převlecích tak mohly opět potěšit a pobavit naše klienty a podělit mezi ně několik lahví domácího vaječného likéru.

Divoženkám děkujeme, stejně tak i našim klientkám za jejich souhlas se zveřejněním fotografií a za to, že se nebály a ochotně s čarodějnicemi zapózovaly.

V Domově v Božicích platí povinnost nosit respirátory pro všechny zaměstnance, a to i pokud se jedná o nadpřirozené bytosti, proto si naše čarodějnice ochranu dýchacích cest sejmuly jen na chvíli na přání fotografa.