Zákaz návštěv

ZÁKAZ NÁVŠTĚV DO ODVOLÁNÍ

na základě usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 jsou povoleny výjimky, a to u:

  • uživatelů s omezenou svéprávností
  • uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace
  • uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Výjimku z důvodu psychického stavu a sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovník ve spolupráci s vrchní sestrou, případně praktickým lékařem.

Výjimku potvrzuje ředitelka Domova Božice, p. o.