Tři králové

Vánoční období jsme s klienty ukončili dne  6.1.2016 kulturní akcí „Tři králové“, s cílem připomenout si význam a tradici pro křesťané tak významného svátku. Tematicky k tomu navazovala odpolední návštěva tříkrálové skupinky koledníků s poselstvím narození Ježíše Krista.  Klienti Domova měli možnost přispět do Tříkrálové sbírky.IMG_20160106_094012_6CS