Slavnostní ukončení Univerzity třetího věku

Dne 30.6.2017 se konalo v Domově Božice slavnostní ukončení Univerzity třetího věku. Sedmnáct absolventů obdrželo z rukou vedení Masarykovy univerzity Osvědčení o jeho absolvování. Také letošní ročník probíhal pod vedením lektorů Mgr. Miroslavy Dohnalové a Ing. Zbyňka Dohnala. V průběhu šesti přednášek se absolventi seznámili s různými aspekty fungování lidského mozku a procvičili si poznávací funkce. Děkujeme lektorům za jejich laskavý přístup. Jednotlivá cvičení jsou pro nás inspirací pro udržení dobré duševní kondice. Slavnostní atmosféru ceremoniálu podtrhlo vystoupení pěveckého sboru De Melodica. Za to jim patří velké poděkování. Poděkování patří rodinným příslušníkům, kteří se zúčastnili slavnostního předávání a společně s absolventy Univerzity třetího veku sdíleli radost z jejich velkého úspěchu.

P6301092 (1)