Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Dne 29.11.2015 jsme se zúčastnili slavnostního rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Božice. Akce byla spojena s Dnem otevřených dveří základní školy. Každý z návštěvníků si mohl vybrat z bohatého programu. Kromě vystoupení žáků ZŠ se zde konaly prodejní trhy a tvůrčí dílničky.

Domov důchodců Božice tímto děkuje pořadatelům za možnost uspořádat prodejní výstavu výrobků klientů Domova v prostorách školy.