Slavnosti chleba ve Slupi

 

Stalo se již tradicí, že na začátku září organizujeme návštěvu Slavností chleba ve Slupi. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Pořadatelem této kulturně – vzdělávací akce, která se letos konala 7. záři, je obec Slup společně s Technickým muzeem v Brně.

Nabídka doprovodního programu byla bohatá. Klienti navštívili jarmark s ukázkami lidových řemesel. Se zájmem sledovali výrobu keramických hrníčků. Obdivovali šikovné ruce a trpělivost paní, která předváděla zdobení perníčků. V překrásném prostředí jarmarku se podívali na ukázky pekařského a kovářského řemesla. Velkým lákadlem se stala národní historická památka – Vodní mlýn, která byla v průběhu akce v provozu. Klienty zaujala výroba skla ve sklářské peci, umístěna před průčelím vodního mlýna. O příjemný kulturní zážitek se postaralo vystoupení folklorních souborů. Kdo měl zájem, navštívil slupskou slavnostní mši v kostele Jména panny Marie. Slavnosti chleba jsou pro naše klienty spojené i se setkáváním se známými.

Kromě pěkných vzpomínek si klienti odnášeli ze Slavností chleba perníková srdíčka, chleba  a jiné dobroty.  Děkujeme rodinným příslušníkům a dobrovolníkům za pomoc s organizací. Velice si jejich pomoci vážíme. I díky jejich pomoci můžeme návštěvu Slavností chleba ve Slupi hodnotit jako velmi zdařilou.