Národní týden manželství a sv. Valentin

S oslavou sv. Valentina úzce souvisí i Národní týden manželství. Letošní, již osmý ročník, byl zahájen 10.2.2014 Ministerstvem práce a sociálních věcí s cílem podporovat manželské a partnerské vztahy. Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje v dalších 21 zemích světa.

Téma manželství a rodina se často objevuje i ve vzpomínkách našich klientů. Vzpomínají na pěkné chvilky. Nevyhýbají se ani těm, na které by člověk rád zapomněl. Protože život přináší i velmi obtížná období. Ve svých vzpomínkách se vrací do období zamilovanosti a založení rodiny spojené s příchodem dětí. Vzpomínají, jak bylo těžké ekonomicky zajistit rodinu. Začínali bez prostředků. Všeho, co si pořídili za dobu manželství, si vážili a měli se navzájem rádi. S láskou vzpomínají na příchod vnoučat. Na pokojích mají vystavené fotografie svých nejbližších. Ze stolečků vytahují fotoalba a rádi se podělí o vzpomínky s personálem domova. Rodina jim dává smysl života.

Jak pravdivá jsou slova Franze Kafky (1883-1924), českoněmeckého spisovatele, který dal rodině význam:„Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě, a dokonce bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“

Bolestné jsou vzpomínky na ztrátu partnera. Ztráta partnera ve vyšším věku je spojená s pocitem osamění a následnou ztrátou soběstačnosti. Právě v této fázi svého života nastupují do domova. Domov důchodců se snaží předcházet pocitu osamění mimo jiné podporou přirozených vztahů a spoluprací s rodinami klientů.

Nad významem Národního týdne manželství se v tiskové zprávě  MPSV zamýšlí i předseda Křesťanské misijní společnosti Lubomír Ondráček, který říká: „Žijeme v době, kdy se lehce utíká před vztahovými problémy a lidé vzdají manželství i z banálních důvodů. Věřím, že Národní týden manželství povzbudí k budování závazných manželských vztahů, které budou fungovat celý život.“