Nad stropem jídelny

DRUHÉ OKNO ZLEVA (Z POHLEDU PŘICHÁZEJÍCÍHO NÁVŠTĚVNÍKA KAPLE), TERASA II. ODD.

 

Před měsícem jsme Vás seznámili s novou rubrikou příspěvků, která svými fotografiemi může přiblížit taková místa a zákoutí Domova, která jsou veřejnosti skrytá.

PRVNÍ OKNO ZLEVA (Z POHLEDU PŘICHÁZEJÍCÍHO NÁVŠTĚVNÍKA KAPLE), TERASA II. ODD.

Jedním z těchto míst je také “místnost”, skrývající-se nad stropem naší jídelny. Už od samotného projektování stavby (dokončena r. 1906) se počítalo s využitím prostoru dnešní jídelny ke konání bohoslužeb, také jídelna samotná tehdy se svým vysokým stropem, vitrážovými okny, kúrem, zlatým zdobením okrasných sloupů a dvěma bočními sakristiemi velmi připomínala kostel.

Minulý režim ale památkám duchovního charakteru příliš nepřál, proto byl v jídelně zbudován strop nový, rovný a ideologicky bezchybný. Vše je provedeno tak, že zhruba ve 2/3 výšky původní kaple jsou do zdí zasekány traverzy, nesoucí jak prkna s kazetami (viděno z jídelny), tak prkenný záklop (viděno shora). 

 

Předmětem několika dalších příspěvků tedy budou vitrážová okna (umístěná nad jídelnou), která návštěvníci nebo klienti bohužel nemohou spatřit zevnitř a proti slunci, takže jsou ochuzeni o hru světel a barev, kterou jsme se pokusili zachytit na fotografiích. Rovněž se pokusíme zapátrat v historických fotografiích a všem připomenout dobu, kdy tato krásná okna byla viditelná přímo z jídelny.

Nad stropem jídelny II.

Nad stropem jídelny III.

Nad stropem jídelny IV.

-chlup-