Nad stropem jídelny II.

TŘETÍ OKNO ZLEVA (Z POHLEDU PŘICHÁZEJÍCÍHO NÁVŠTĚVNÍKA KAPLE), TERASA II. ODD.

 

V další části našeho “seriálu” o vitrážových oknech v Domově představujeme další dvě.

PRVNÍ OKNO ZPRAVA (Z POHLEDU PŘICHÁZEJÍCÍHO NÁVŠTĚVNÍKA KAPLE)

První z nich je viditelné z terasy na II. oddělení nebo z příjezdové cesty ke kuchyni.

Nad jídelnou se ukrývá celkem 7 vitráží, z toho 5 je figurálních. Zbývající dvě jsou si velmi podobná a liší se jen pořadím barev zobrazených symbolů. Tato okna byla umístěna při vstupu do “kaple” a tvoří jakési ohraničení pro okna figurální. 

Okno zobrazené vpravo je viditelné ze zahrady, směrem od skleníků.

Nad stropem jídelny

Nad stropem jídelny III.

Nad stropem jídelny IV.

 

 

 

 

 

 

-chlup-