Dýňohrátky žáků 4. tř. s klienty Domova důchodců Božice

Už několik let spolupracuji vždy se třídou, kterou učím, s DD v Božicích. Děti i klienti DD se vždy na setkání moc těší. Někdy přijdeme s kulturním programem, ale nejlepší je setkání při nějaké činnosti.

V pondělí 14. 10. jsme společně vyřezávali a zdobili dýně. Bylo nás v aktivizační místnosti plno, ale vše klapalo, jak mělo. Děti byly zaujaté prací, babičky a dědečkové pomáhali a radili. Každá akce se vždy vyvede nejen proto, že se na ni těšíme a děti se pěkně chovají, ale zejména díky výtečné připravenosti akce aktivizačními pracovnicemi.

Lada Glacová, tř. uč.

 

Dynohratky4

Dynohratky2Dynohratky1Dynohratky3