Dopoledne s besedou

V měsíci Dubnu patřilo křeslo pro hosta panu Hudcovi, který si za námi přišel pobesedovat o historii božického Kina Marta. Nesčetně dotazů směřujících k dobám minulým, které vzbuzovaly u klientů vzpomínky na mládí, kdy návštěva kina byla kulturním svátkem. Hovořilo se o historii, kdy první kino z roku 1948 sídlilo v Jiráskově domě na Kolonii a dále bylo roku 1950 přestěhováno do sálu pohostinství Smetana. Roku 1993 bylo  uzavřeno pro malý zájem a  budova pak sloužila jako disko kavárna Duha, kdy je ale nutno konstatovat, že vše z kina vzalo za své. Roku 2003 se po rozsáhlé rekonstrukci interiéru kino opět obnovuje pod názvem KINO MARTA BOŽICE. Součástí debaty byla i ukázka promítacího přístroje Almo 16 z roku 1936. Těšíme se, až návštěvu v kině panu Hudcovi u příjemného filmu oplatíme a touto cestou mu za posezení s námi  děkujeme.                                                                                                                                                   Maky