Den sociálních služeb

Dne 7.9.2016 se Domov Božice zúčastnil již 7. ročníku akce s názvem Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny. Akce se konala na Horním náměstí ve Znojmě. Pořadatelem bylo Město Znojmo v rámci Komunitního plánování sociálních služeb na Znojemsku. Široká veřejnost měla možnost navštívit stánky jednotlivých organizací poskytujících sociální služby.

Návštěvníci našeho stánku obdivovali reminiscenční styl vybavení stánku. Kromě informací o naší službě byli obdarovaní drobnými dárečky a lineckým cukrovím, které si pro ně připravili klienti Domova Božice. Klienti Domova Božice společně s dobrovolnicemi dobrovolnického centra ADRA Znojmo představili krátkou ukázku canisterapie. Velký potlesk publika sklidil pejsek Richi, který plnil pokyny klientů.

7.9.16 (1109)
7.9.16 (1133)