Den plný pohybu

Děkujeme Domovu pro seniory Skalice za pozvání III. ročníku sportovního dne Den plný pohybu den 26.7.2018.  Družstvo klientů Domova Božice se zúčastnilo soutěží hodu na koš, hodu koulí, kuželkách a dalších disciplín. Ze sedmi zařízení sociálních služeb obsadili krásné 4. místo.

Děkujeme všem zaměstnancům Domova pro seniory Skalice za perfektní organizaci akce a za připravené občerstvení.