Vzděláváme se

Domov důchodců Božice, příspěvková organizace, je od 1.9.2013 do 30.6.2015  účastníkem projektu „Podporujeme kvalitní poskytování sociální péče o seniory – vzděláváme se!” číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00087 prostřednictvím Evropského sociálního fondu v České republice, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnan

Vzděláváme se II.

Domov důchodců Božice, p.o.,je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 účastníkem projektu č. CZ.1.07/3.2.04/04.0046 „Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí“ Diecézní charity Brno, Oblastní charity Rajhrad. V rámci uvedeného projektu budou vytvořeny, pilotně ověřeny a následně evaluovány tři vzdělávací programy určené pro pracovníky sociální péče, střední zdravotnický personál […]