Dožínky

Od nepaměti se na počest ukončení žní konaly dožínky. Ženy udělaly z posledních klasů dožínkový věnec, čeládka s věncem a s obilím popřála hospodáři. Hospodář poděkoval, podaroval je penězi a pohostil. Následovala bujará veselice.

Takto si vybavují sklizeň obilí klienti Domova Božice. V podobném duchu si svátek sklizně  připomenuli na zahradě domova. Ožívaly vzpomínky. Atmosféru dožínek dokreslovaly staré zemědělské stroje a nářadí. A protože k dožínkám patří zpěv a tanec, s dobrou náladou mezi nás zavítal  pěvecký sbor SOUSEDÉ. Jejich zpěv se rozléhal po šiorkém okolí domova.

Klientům  jejich návštěva přinesla dvojnásobnou radost, protože s některými členy pěveckého sboru se osobně znají. Vždyť SOUSEDÉ jsou  naši sousedé z Tasovic a Hodonic.