Paliativní péče – nový leták pro rodiny

Z dotačního programu Jihomoravského kraje “Podpora paliativní péče v sociálních službách pro rok 2022” jsme pro rodiny našich klientů, jejich blízké a pro veřejnost vytvořili nový informační leták. Tímto letákem bychom chtěli pokračovat v naší snaze o to, abychom rodiny a veřejnost seznamovali s nejdůležitějšími oblastmi péče o naše seniory.

Jednou z těchto oblastí je paliativní péče (dřívější článek), která určuje směr při péči o umírající. Cílem tohoto příspěvku ani nového letáku není děsit rodinné příslušníky nebo veřejnost myšlenkami na smrt, ale otevřít nová témata k vzájemným rozhovorům a nabídnout jiný pohled. Vědomí vlastní smrtelnosti totiž nevede ke strachu ze smrti, ale k radosti ze života a ke snaze vyplnit život něčím smysluplným. Tímto smysluplným je pro umírající právě paliativní péče.

Z letáčků mohou mít prospěch především ti ze čtenářů, jejichž nejbližší jsou ve velmi vážném stavu, bez naděje na uzdravení a chystají se odejít z tohoto světa. Letáčky jsou k prostudování přístupné na všech odděleních a společných prostorách Domova. 

-chlup-