Podpora paliativní péče

Včera v prostorách úřadu Jihomoravského kraje proběhla závěrečná schůzka k dotačnímu titulu “Podpora paliativní péče v sociálních službách pro rok 2022“.

Schůzky se zúčastnili ředitelé, mentoři a koordinátoři pro paliativní péči v podpořených zařízeních. Cílem setkání bylo nejen závěrečné zhodnocení plánů a cílů obdrženého dotačního titulu, ale také prezentace našich představ o vývoji paliativní péče v Domově Božice v blízké budoucnosti.

Přínos získané dotace byl pro náš Domov obrovský. Byly díky ní pokryty náklady na proškolení 100% všech zaměstnanců napříč všemi úseky (pečovatelský a zdravotní personál, zaměstnanci kuchyně i všichni technicko – hospodářští pracovníci), a tak povědomí a potřebné znalosti o tomto tématu mají všichni. Díky dotačnímu titulu jsme mohli vytvořit letáky pro rodiny, blízké a veřejnost a kondolenční kartičky pro pozůstalé. Pro tento přínos budeme o dotační titul usilovat také v roce 2023. 

-chlup-