Informace pro návštěvy od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 nebudou v Domově Božice, p. o. z organizačních a personálních důvodů prováděny antigenní testy pro veřejnost.

Navštěvující si musí přinést doklad o provedení testu ne starší 48hodin nebo potvrzení, že v posledních 90 dnech prodělali nákazu COVID 19.

Prosím, seznamte se s ,,Desaterem pro návštěvy“ na našich stránkách.