Den paměti letos naše aktivizační pracovnice pojaly individuálně a namísto loňského velkého setkání v jídelně Domova si pro naše klienty připravily procvičování paměti v komornějším prostředí jejich pokojů. A tak se 23. května v Božících luštily křížovky, doplňovaly doplňovačky nebo vzpomínalo na varianty oblíbených receptů a jejich přípravu. 

 

JEDEN Z RECEPTŮ, KTERÝ KAŽDÝ DĚLÁ PO SVÉM