Bazální stimulace

POKRAČOVACÍ KURS BAZÁLNÍ STIMULACE

Většina školení a kurzů, kterými pracovníci Domova v Božicích za posledních několik let prošli, se týkalo konceptů bazální stimulace a paliativní péče. V péči o seniory patří obě tato témata těm největším a nejkomplexnějším. Popisy jindy velmi výmluvné wikipedie a ostatních zdrojů běžného internetového poznání veřejnosti jsou při popisu těchto témat velmi stručné, proto bychom s nimi rádi rodiny našich klientů a veřejnost seznámili “posvém”. 

To bychom chtěli učinit jednak prostřednictvím těchto stránek, v blízké budoucnosti také prostřednictvím letáčků. Hlavním důvodem je zavádění obou těchto konceptů do péče o naše klienty.

Cílem tohoto a následujícího příspěvku nebude zahlcení informacemi, jen zběžné informování o tématech a termínech, kterým nemusí každý rozumět. Přestože na sebe obě témata navazují a také vzájemně jsou provázaná, zaslouží si každé z nich svůj vlastní prostor.

BAZÁLNÍ STIMULACE

Bazální stimulace je pro všechny lektory i jejich posluchače velmi velkým tématem. Více než 80% našich pracovníků v přímé péči v Božicích prošlo základním kurzem (24 hodin intenzivní praktické výuky), 75% z celkového počtu pak také dalším pokračovacím kurzem (dalších 24 hodin intenzivní praktické výuky). Tato vysoká čísla odráží naši snahu v co nejbližší době usilovat o certifikaci Domova Božice jako pracoviště s bazální stimulací. Hlavním cílem naší snahy ale bylo a stále je hledat a zavádět způsoby péče, které mohou napomoci ke kvalitnějšímu životu seniorů. 

Cílem bazální stimulace je nabízení příjemného a zapojování takových přístupů a postupů práce do péče o klienta, které mu mohou pomoci k tomu cítit se dobře – nebo alespoň lépe, ať už se nachází v jakémkoliv zdravotním stavu.  Bazální stimulaci lze při péči používat všude – při celkové koupeli, provádění hygieny, manipulaci v lůžku, v souvislosti s podáváním stravy a při dalších činnostech. Je vhodná především pro dlouhodobě ležící klienty, kteří mohou trpět nedostatkem vjemů nebo pohybu (ve zdravotnických zařízeních se např. zavádí do péče o pacienty v kómatu); ale některé její části mohou využít všichni. Jedním ze znaků bazálního konceptu péče je jeho nepřerušovanost – vybrané činnosti se provádí denně, dalším je pak zapojování rodinných příslušníků do péče.

INFORMAČNÍ TABULKA

Ti z návštěvníků Domova, jejichž blízký by mohl z bazální stimulace čerpat a mít prospěch, si v nejbližší době v pokojích všimnou několika druhů kartiček se zjednodušenými instrukcemi a s nákresy postupů jednotlivých druhů stimulací. Kartičky budou určeny personálu pro snadnější zažití postupů, ale není důvod, proč by některé postupy nemohly při návštěvách využít také rodiny našich klientů.

-chlup-