Vzdělávání zaměstnanců

KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE – za kapku sebeúcty moře poznatků

Každý zaměstnanec domova Božice si průběžně doplňuje vzdělání; požadavky na něj se liší úsek od úseku.

PEKELNÉ SOUSTŘEDĚNÍ JE NEZBYTNÉ

Naše pečovatelky a pečovatelé (aktuálně v poměru asi 30:2) mají ve svých povinnostech zaměstnance zakotvenou vzdělávací povinnost, a to minimálně 24 hodin ročně. To odpovídá třem osmihodinovým školením, kdy každé pojednává o jiné tématice, někdy jsou školení nebo kurzy ve větším rozsahu.

NĚKTERÁ ŠKOLENÍ JSOU SPOJENA S NEVŠEDNÍMI ZÁŽITKY

 

Některá z nich jsou přitom velmi náročná – a to jak na naši pozornost a schopnost si zapamatovat vše řečené, tak i náročná časově – koncem března velká část našich pečovatelek prošla kurzem čtyřiadvacetihodinovým. Lektorka i náš personál samozřejmě museli také spát, tak školení samozřejmě neprobíhalo non-stop, ale i rozdělené do dvou po sobě jdoucích dnů bylo velmi náročné. Zato ale stálo za to. 

NÁCVIK EVAKUACE

Přesto nebývají tato školení nudná, někdy jsou naopak velmi akční. Například při posledním ze školení BOZP došlo i na stříkání z hasícího přístroje a nácvik evakuace imobilního klienta (v našem případě kolegyně).

V případě kurzů nejde jen o získání vědomostí, ale především o praktickou výuku obohacenou o návod, jakým způsobem všechno nové používat v praxi. 

 

A KDO DÁL?

 

-chlup-