Dušičkové aranžmá

V těchto dnech si klienti Domova důchodců Božice  připomínají Památku zesnulých. Kromě vzpomínky si v rámci volnočasových činností vyrábí věnce, kterými pak sami nebo prostřednictvím svých nejbližších,  zdobí  hroby a tím uctí zemřelé.  

Výlov Jaroslavického rybníka

Dne 30.10.2014 jsme se byli podívat na výlov Jaroslavického rybníka. Kromě neopakovatelného zážitku výlovu, kdy se kádě plnily rybami, jsme ochutnali rybí výrobky, víno, pivo a medovinu. K našemu velkému potěšení výlov nedoprovázela mlha a ani nefoukal vítr, tak typické pro toto roční období.

Beseda o víně

Nepříznivé počasí letos ukončilo sběr hroznů až o měsíc dřív. Práce vinohradníků z vinohradů se přesunula do vinných sklepů. Je čas na bilancování. Proto mezi nás do domova zavítal p. Ing. Čurda Zdeněk, zakladatel Družstva božických vinařů, pěstitel a milovník dobrého vína, aby si s námi popovídal o nelehké, ale ušlechtilé práci vinohradníka. Při svém vyprávění přiblížil […]

Dýňohrátky

Již tradičně nás v podzimní čas navštívily děti ze ZŠ Božice, aby společně s klienty domova výtvory z dýní rozveselili prostory domova. Návštěva byla o to zajímavější a cennější, že mezi nás tentokrát zavítaly děti ze 4. třídy pod vedením p. učitelky Mgr. Zuzany Ralenovské. A premiéru zvládly na výbornou. V aktivizační místnosti domova se dlabalo, řezalo a zdobilo. […]

Den otevřených dveří

Dne 6.10.2014 se v rámci Týdne sociálních služeb uskutečnil v Domově důchodců Božice Den otevřených dveří. Pro návštěvníky byl od 13,30 hod připraven bohatý zábavný program. K tanci a k poslechu hrála skupina Prima Duo Band. Zlatým hřebem programu bylo taneční vystoupení klientů Domova důchodců Božice. Nesměly chybět mezi klienty tolik oblíbené soutěže, tentokrát tematicky zaměřené na vinobraní. Občerstvení […]

Den kávy

Dne 1. října se slaví Mezinárodní den kávy. A při této příležitosti SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., uspořádala v prostorách své školy společenské setkání pod názvem Den kávy. S potěšením jsme přijali osobní pozvání p. ředitele školy Mgr. Libora Hanzala a rádi jsme se akce zúčastnili. A bylo se opravdu na co těšit. Velkým překvapením pro […]