Změny v návštěvách klientů od 17. 8. 2020

ZÁSADY PŘI NÁVŠTĚVĚ KLIENTA DOMOVA BOŽICE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY V DOBĚ RIZIKA NÁKAZY KORONAVIREM PLATNÉ OD 17. 8. 2020

Vstup do budovy pouze v roušce.

Dětem do 18 let vstup nedoporučujeme z důvodu ochrany klientů


NÁVŠTĚVNÍ HODINY – 13,00 – 17,00 hod


Je vhodné se domluvit na čase návštěvy s personálem oddělení na čísle 515 257 122 z důvodu koordinace počtu osob v pokojích a jiných prostorách.Z provozních důvodů žádáme návštěvy o vstup ze zadní strany budovy. Parkovat lze podél cesty na trávě, jen prosíme, neblokujte příjezd pro sanitky a zásobování.

Při neohlášené návštěvě by se mohlo stát, že budete čekat delší dobu. Návštěvy jsou omezeny vždy na dva rodinné příslušníky denně u jednoho klienta v pokoji.
Návštěvy by měly probíhat ve venkovních prostorách – zahrada, terasa, jen
ve zdůvodněných případech na pokojích.

Při vstupu do budovy a do pokoje si, prosím, vydezinfikujte ruce (dezinfekce jsou umístěny u každého vchodu a v každém pokoji).

Členy rodiny žádáme, aby se ihned po příchodu na dané oddělení nahlásili
u službu konajícího personálu. Personál návštěvě změří teplotu a doprovodí
ke klientovi, kterému nasadí roušku.

S ohledem na ztížené dýchání vašeho rodinného příslušníka v roušce omezte prosím svoji návštěvu na pokoji na co možná nejkratší dobu.

Dodržujte 2metrové hranice – zdržte se tělesného kontaktu (polibky, podání ruky,..) – víme, že je to těžké, ale chráníte tím své blízké.

Jídlo pouze přinášejte vždy jen v originálním balení (ne domácí výroby uložené v dózách!!!).

Prosíme vás, zdržujte se pouze u svého rodinného příslušníka a nekontaktujte ostatní klienty v pokoji nebo i venku a nedávejte jim žádné jídlo – mohli byste jim ublížit! Respektujte, prosím, ochranu zdraví i spolubydlících.

Při odchodu z pokoje si opět vydezinfikujte ruce a upozorněte na svůj odchod personál, který sundá klientovi roušku, kterou hygienicky zlikviduje.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že se nám společně podaří těmito kroky snížit riziko přenosu nákazy na naše klienty – vaše blízké.

Ivana Petrášková, ředitelka

ZÁSADY-PŘI-NÁVŠTĚVĚ-KLIENTA-DOMOVA-BOŽICE-RODINNÝMI-PŘÍSLUŠNÍKY  Stáhnout